מגזרים ולקוחות

הלקוחות שלנו מאז הקמת המשרד ועד היום:

חברות ביטחוניות

ארגונים בתחום הבריאות ומלכ"רים

תשתיות וסביבה

שוק ההון, חברות ציבוריות ותאגידים בינלאומיים

שוק ההון, חברות ציבוריות ותאגידים בינלאומיים

אקסס // מיטב דש // אופנהיימר // Tefen // כלל תעשיות // אמות // דואר ישראל // Global X

 
logo.jpg

ארגונים בתחום הבריאות ומלכ"רים

ארגון רופאי המדינה // קק"ל // הקונגרס היהודי העולמי // ועידת הנשיאים של ארה"ב // קרן אלרוב

הרשות לפיתוח ירושלים // הקריה האקדמית אונו

תשתיות וסביבה 

מקורות // AVIV AMCG // ארק אריאל שרון // הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים // סמרט דרייב // ארקיע

 
 

חברות ביטחוניות

אירונאוטיקס // BIRD Aerosystems // NSO // RT // Commtact